Man skal ikke skære i raske børn – uanset hvad.

De Progressive ønsker et sekulært samfund, hvor beskyttelsen af individet altid står over beskyttelsen af religiøse idéer, traditioner eller kulturel praksis. Dette gælder naturligvis også de svageste individer i samfundet, nemlig børnene.

Ligesom det i dag er forbudt at slå, pierce eller tatovere små børn, så skal vi også have et forbud imod omskæring uden medicinsk begrundelse. Her må hensynet til barnets integritet vægte højere end hensynet til forældreskabet og religiøse følelser. Et progressivt samfund bør udvikle sig i en humanistisk retning. Dette indebærer at sige farvel til inhumane skikke uanset deres anciennitet og i stedet hilse friheden velkommen. Det har vi gjort mange før. Et eksempel er afskaffelsen af revselsesretten.

Derfor foreslår De Progressive en minimumsgrænse på 18 år for omskæring.